Clutches

Clutches

 • Fanny Nappa leather Black Clutch

  190  Jack Gomme
 • Fanny Nappa Leather Dark Blue Clutch

  190  Jack Gomme
 • Fanny Nappa Leather Red Clutch

  190  Jack Gomme
 • Gaya Blue Zebra – Amethyst

  175 123  Sestra
 • Gaya Cinzano – Howlite

  175 123  Sestra
 • Gaya Golden Velvet – Blue Caledonia

  175 140  Sestra
 • Gaya Metallic – Blue Caledonia

  175 123  Sestra
 • Gaya Pearl Velvet – Dendrite

  175 140  Sestra
 • Gaya Red Velvet – Rose Caledonia

  175  Sestra
 • Gaya Shimmer – Rhodonite

  175  Sestra
 • Songe-B Varnish Calf Leather White Handbag

  220  Jack Gomme
 • Songe-C Laminated Calf Leather Gold Handbag

  230  Jack Gomme
 • Songe-C Laminated Calf Leather Gray Handbags

  230  Jack Gomme
 • Carmen Clutch

  75.00  Catherine Gaillard
 • Carmen Clutch

  75.00  Catherine Gaillard
 • Carmen Clutch

  75.00  Catherine Gaillard
 • Carmen Clutch

  75.00  Catherine Gaillard
 • Carmen Clutch

  75.00  Catherine Gaillard
 • Firmin Clutch

  160.00  Catherine Gaillard
 • Firmin Clutch

  160.00  Catherine Gaillard
 • Firmin Clutch

  160.00  Catherine Gaillard
 • Firmin Clutch

  160.00  Catherine Gaillard
 • Firmin Clutch

  160.00  Catherine Gaillard
 • AVA Baby lambskin black/black

  1,250  MASHA KEJA